Tủ lạnh công nghiệp (08-09-2012)
Công ty Thái Ngọc Tuấn cung cấp tủ lạnh công nghiệp, tủ mát, tủ đông inox. Tủ lạnh được nhập khẩu từ Đài loan, Thái lan và nhật giá cả phù hợp.

TỦ MÁT - TỦ ĐÔNG INOX

Đặt hàng liên hệ Mr.Tuấn - Mobi: 0933.357.111 để được giá ưu đãi.
Mô tả thiết bị Hình ảnh
Tủ mát (Inox #304) bàn 2 cửa tu dong 7
- Model : LJ-Y-T 004
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1200 (R) x 750(S) x 805(C) mm
- Khối lượng : 200L
- Nhiệt độ : +3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos
- Công suất : 300W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ đông (Inox #304) bàn 2 cửa tu dong 7
- Model : LJ-Y-T 004F
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1200 (R) x 750(S) x 805(C) mm
- Khối lượng : 200L
- Nhiệt độ : -20oC
- Lốc máy : Danfos
- Công suất :
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ mát (Inox #304) bàn 2 cửa tu dong 7
- Model : LJ-Y-T 005
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1500 (R) x 750(S) x 805(C) mm
- Khối lượng : 300L
- Nhiệt độ : +3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos
- Công suất : 300W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ đông (Inox #304) bàn 2 cửa tu dong 7
- Model : LJ-Y-T 005F
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1500 (R) x 750(S) x 805(C) mm
- Khối lượng : 300L
- Nhiệt độ : -20oC
- Lốc máy : Danfos
- Công suất :
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ mát (Inox #304) bàn 3 cửa tu dong 8
- Model : LJ-Y-T 006
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1800 (R) x 750(S) x 805(C) mm
- Khối lượng : 400L
- Nhiệt độ : +3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos
- Công suất : 400W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ đông (Inox #304) bàn 3 cửa tu dong 8
- Model : LJ-Y-T 006F
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1800 (R) x 750(S) x 805(C) mm
- Khối lượng : 400L
- Nhiệt độ : -20oC
- Lốc máy : Danfos
- Công suất :
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ mát (Inox #304) bàn 3 cửa tu dong 8
- Model : LJ-Y-T 007
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2100 (R) x 750(S) x 805(C) mm
- Khối lượng : 500L
- Nhiệt độ : +3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos
- Công suất : 400W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ đông (Inox #304) bàn 3 cửa tu dong 8
- Model : LJ-Y-T 007F
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2100 (R) x 750(S) x 805(C) mm
- Khối lượng : 500L
- Nhiệt độ : -20oC
- Lốc máy : Danfos
- Công suất :
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ mát (Inox #304) bàn 4 cửa tu lanh trung bay
- Model : LJ-Y-T 008
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2400 (R) x 750(S) x 805(C) mm
- Khối lượng : 600L
- Nhiệt độ : +3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos
- Công suất :
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ đông (Inox #304) bàn 4 cửa tu lanh cong nghiep
- Model : LJ-Y-T 008F
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2400 (R) x 750(S) x 805(C) mm
- Khối lượng : 600L
- Nhiệt độ : -20oC
- Lốc máy : Danfos
- Công suất :
- Dòng điện : 220V / 50Hz

TỦ MÁT - TỦ ĐÔNG INOX DẠNG BÀN CỬA KÍNH

Mô tả thiết bị Hình ảnh
Tủ mát (Inox #304) bàn 2 cửa kính ban 2 cua kinh.jpg
- Model : LJ-Y-ST 004
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1200 (R) x 750(S) x 805(C) mm
- Khối lượng : 200L
- Nhiệt độ : +3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos
- Công suất : 300W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ mát (Inox #304) bàn 2 cửa kính ban 2 cua kinh.jpg
- Model : LJ-Y-ST 005
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1500 (R) x 750(S) x 805(C) mm
- Khối lượng : 300L
- Nhiệt độ : +3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos
- Công suất : 300W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ mát (Inox #304) bàn 3 cửa kính ban 3 cua kinh.jpg
- Model : LJ-Y-ST 006
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1800 (R) x 750(S) x 805(C) mm
- Khối lượng : 400L
- Nhiệt độ : +3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos
- Công suất : 300W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ mát (Inox #304) bàn 3 cửa kính ban 3 cua kinh.jpg
- Model : LJ-Y-ST 007
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2100 (R) x 750(S) x 805(C) mm
- Khối lượng : 500L
- Nhiệt độ : +3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos
- Công suất : 400W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ mát (Inox #304) bàn 3 cửa kính ban 3 cua kinh.jpg
- Model : LJ-Y-ST 008
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 2400 (R) x 750(S) x 805(C) mm
- Khối lượng : 600L
- Nhiệt độ : +3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos
- Công suất : 500W
- Dòng điện : 220V / 50Hz

TỦ MÁT - TỦ ĐÔNG INOX DẠNG ĐỨNG

Mô tả thiết bị Hình ảnh
Tủ mát + đông (Inox #304) đứng 2 cửa tu dong 0
- Model : LJ-Y-R 1001F
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 760 (R) x 800(S) x 2040(C) mm
- Khối lượng : 600L
- Nhiệt độ : -10oC ~ -20oC
+3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos (Đức)
- Công suất : 260W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ đông (Inox #304) đứng 2 cửa tu dong 0
- Model : LJ-Y-R 1002F
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 760 (R) x 800(S) x 2040(C) mm
- Khối lượng : 600L
- Nhiệt độ : -20oC
- Lốc máy : Danfos (Đức)
- Công suất : 400W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ mát (Inox #304) đứng 2 cửa tu dong 0
- Model : LJ-Y-R 1009F
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 760 (R) x 800(S) x 2040(C) mm
- Khối lượng : 600L
- Nhiệt độ : +3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos (Đức)
- Công suất : 260W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ mát + đông (Inox #304) đứng 4 cửa tu dong 1
- Model : LJ-Y-R 1003F
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1212 (R) x 800(S) x 2040(C) mm
- Khối lượng : 960L
- Nhiệt độ : -10oC ~ -20oC
+3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos (Đức)
- Công suất : 400W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ đông (Inox #304) đứng 4 cửa tu dong 1
- Model : LJ-Y-R 1004F
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1212 (R) x 800(S) x 2040(C) mm
- Khối lượng : 960L
- Nhiệt độ : -20oC
- Lốc máy : Danfos (Đức)
- Công suất : 750W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ mát (Inox #304) đứng 4 cửa tu dong 1
- Model : LJ-Y-R 1005F
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1212 (R) x 800(S) x 2040(C) mm
- Khối lượng : 960L
- Nhiệt độ : +3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos (Đức)
- Công suất : 400W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ mát + đông (Inox #304) đứng 6 cửa tu dong 3
- Model : LJ-Y-R 1006F
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1818 (R) x 800(S) x 2040(C) mm
- Khối lượng : 1480L
- Nhiệt độ : -10oC ~ -20oC
+3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos (Đức)
- Công suất : 750W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ đông (Inox #304) đứng 6 cửa tu dong 3
- Model : LJ-Y-R 1007F
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1818 (R) x 800(S) x 2040(C) mm
- Khối lượng : 1480L
- Nhiệt độ : -20oC
- Lốc máy : Danfos (Đức)
- Công suất : 1100W
- Dòng điện : 220V / 50Hz
Tủ mát (Inox #304) đứng 6 cửa tu dong 3
- Model : LJ-Y-R 1008F
- Nhãn hiệu : Leejan
- Xuất xứ : Đài loan
- Kích thước : 1818 (R) x 800(S) x 2040(C) mm
- Khối lượng : 1480L
- Nhiệt độ : +3oC ~ +8oC
- Lốc máy : Danfos (Đức)
- Công suất : 600W
- Dòng điện : 220V / 50Hz

THÁI NGỌC TUẤN Chuyên cung cấp tủ lạnh công nghiệp, tủ lạnh trưng bày, tủ mát, tủ cấp đông, tủ siêu thị, máy làm đá, máy làm bánh, cho thuê kho lạnh, kho lạnh bảo quản, kho lạnh công nghiệp. điện lạnh, thiết bị, ống đồng, gas lạnh, nhớt lạnh

 
 
Gửi cho bạn bè     In    Trở lại     Đầu trang
Các tin khác
Tủ lạnh trưng bày (08-09-2012)
Thiết bị cấp đông siêu tốc (08-09-2012)
Chuyên thiết kế lắp đặt kho lạnh công nghiệp, kho lạnh bảo quản (15-02-2012)
Dàn lạnh công nghiệp GEA (14-02-2012)
Cách nhiệt Panel PU | Panel EPS | Panel chống cháy | Cửa kho lạnh (08-01-2012)
Cụm máy nén dàn ngưng kho lạnh (08-01-2012)
Dàn lạnh kho lạnh LU-VE (06-01-2012)
Công trình Lắp đặt kho lạnh (08-08-2011)
Dàn lạnh công nghiệp kho lạnh (06-08-2011)
Dàn lạnh kho lạnh ECO (06-08-2011)
Cụm máy nén dàn ngưng Sanyo (06-08-2011)
Sản xuất tấm cách nhiệt Panel EPS (06-08-2011)
Thi công cách nhiệt Spray Foam (06-08-2011)
Panel cách nhiệt chống cháy IZOPOLI FIRESAFE (06-08-2011)
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh (06-08-2011)
 

 

Công trình lắp ...

Thi công lắp ...

Thi công lắp ...

Thi công lắp đặt ...
Thi công lắp đặt ...

Kho lạnh bảo ...

Thi công lắp ...

Thi công lắp đặt ...

Thi công lắp ...

Thi công lắp ...

Thi công lắp đặt ...
Thi công lắp đặt ...
Thi công lắp đặt ...

+ Bảo quản: Thanh ...

Ứng dụng trong ...

Kho lạnh nông ...

+ Ứng dụng trong ...

Kho lạnh thực ...

+ Kho lạnh bảo ...

+ Kho lạnh bảo ...

PRODUCTS
-----------------------------

-----------------------------


-----------------------------


-----------------------------


-----------------------------


-----------------------------


-----------------------------


-----------------------------


-----------------------------


-----------------------------


-----------------------------


-----------------------------


-----------------------------


-----------------------------


-----------------------------


-----------------------------


-----------------------------


-----------------------------


-----------------------------


PARTNER
-----------------------------

-----------------------------


-----------------------------


-----------------------------


-----------------------------


-----------------------------


-----------------------------


-----------------------------


-----------------------------


-----------------------------


-----------------------------


-----------------------------


 

Cửa bản lề kho lạnh
Cửa bản lề kho lạnh
Cửa cuốn kho lạnh
Cửa cuốn kho lạnh
Cửa kho lạnh
Thi công lắp đặt kho lạnh
Cửa Kho lạnh
Cửa lùa kho lạnh tự động
Cửa trượt điện kho lạnh
Cửa trượt kho lạnh
Hệ thống cửa bản lề kho
Kho lạnh bảo quản
Kho lạnh bảo quản
Kho lạnh bảo quản
Hệ thống kho lạnh
Cửa kho lạnh phòng sạch
kho mát
kho lạnh bảo quản
Cửa bản lề kho lạnh
Cửa trượt kho lạnh
Cửa lùa kho lạnh
Kho lạnh bảo quản kem
Kho lạnh nông sản
Kho lạnh bản quản
Kho lạnh thực phẩm
Nhà thầu lắp đặt kho lạnh, Làm kho lạnh giá tốt, Thiết kế kho lạnh, Cho thuê kho lạnh, Kho lạnh Anpha, Vật tư điện lạnh, Vật tư ngành lạnh, Cung cấp Dixell,